health news

เร่งแก้ปัญหาด้านสุขาภิบาลที่พักนักเรียนบ้านไกล ตชด.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย ร่วมลงนามพันธะสัญญากับกองบัญชาการตระเวนชายแดน เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนใน ถิ่นทุรกันดาร นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

health news

สธ.ย้ำ6มาตรการเฝ้าระวัง ไข้หวัดนก

ประเทศไทยไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่ปี 2549 และไม่พบในสัตว์ปีก ตั้งแต่ปี 2551 แต่ก็ยังพบสัตว์ปีก ป่วยตายในหลายพื้นที่ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย

health news

จักรยานอาสากู้ชีพ

ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง หรือปั่นจักรยานบนถนนนั้น ปัจจุบันคนไทยมีความตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น กิจกรรมสองอย่างข้างต้นนั้น มีแนวโน้มที่จะมีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บ เกิดล้มป่วย หรือเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ตั้งแต่เบาๆไปจนถึงอาการหนักได้

health news

จ.อุดรธานี จัดเวทีถนนปลอดภัย 4.0

อุดรธานีขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ก่อนนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมืองอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเวทีถนนปลอกภัย 4.0