news

สมาคมกรีฑาลงโทษแบน 4 นักวิ่งไทย 1 ปี

กรุงเทพฯ 10 ต.ค.-สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ลงโทษให้นักวิ่ง 4 คนออกจากแคมป์ และห้ามเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาภายในและนอกประเทศ 1 ปี
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกหนังสือ ลงชื่อ พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการฯ ระบุว่า จากที่สมาคมเตรียมทีมฝึกซ้อมระยะยาว ปรากฏว่า 4 นักกรีฑา “มิ้ว” จิระพงศ์ มีนาพระ , อภิสิทธิ์ พรหมแก้ว, รัตนพล โสวัน และ ณัฐพงศ์ วิระวงศ์รัตนศิริ ได้ออกนอกค่ายเก็บตัว
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในยามวิกาล ซึ่งคณะกรรมการปกครองและวินัยได้ประชุมและพิจารณาแล้วเห็นว่า นักกรีฑาทั้ง 4 คน กระทำผิดระเบียบการเก็บตัวของค่ายพักเก็บตัว โดยทั้งหมดเคยกระทำความผิดทำนองเดียวกันมาแล้ว และถูกภาคทัณฑ์ จึงให้ลงโทษตามระเบียบคือ ให้ออกจากค่ายพักเก็บตัวนักกีฬา พร้อมกับห้ามแข่งขันกรีฑาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. ทั้งนี้ ผู้ถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.