news

“บิ๊กอู๋”เยือนบุรีรัมย์เยี่ยมแรงงานกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน

“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่จ.บุรีรัมย์ เยี่ยมแรงงานกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน มอบทุนสนับสนุน ต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตการทำวิกผม และการสอนสมาชิกกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านทำวิกผม ซึ่งมีพนักงาน 615 คน มีผู้รับงานทำวิกผมไปทำที่บ้าน1,542 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงบริษัท

มีพนักงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม ข้อมูลวันที่ 31 มี.ค.61 จำนวน 618 คน จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์  เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งรับเย็บเสื้อผ้าให้กับฟลายนาว (FN)  และนารายา ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสมาชิกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 กองทุนประกันสังคม จำนวน 10 คน โดยมีความประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้านจากกรมการจัดหางาน (กกจ.)  จำนวน 2 คน เพื่อซื้อเครื่องจักรไว้ที่บ้านสำหรับเย็บผ้าในส่วนที่สามารถนำกลับไปทำต่อที่บ้านได้ เพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้มากขึ้น 

“กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การดำเนินงานที่สำคัญส่วนหนึ่งคือการสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบผู้ที่มีความต้องการรับงานไปทำที่บ้าน ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผ่านกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน และสนับสนุนการร่วมกลุ่มทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน” รมว. แรงงาน กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews