news

ความพยายามในการแก้ปัญหาลิงคอล์น

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ปัญหาลิงคอล์นและลิงที่ย่ำแย่ภูเก็ตจะพรุ่งนี้วันนี้และวันพรุ่งนี้เริ่มฆ่าเชื้อในลิงและลิงหลายสิบตัวที่ถูกจับได้เมื่อต้นสัปดาห์นี้ จังหวัดเริ่มโครงการฆาตกรรมลิงหลังจากที่มีการจัดประชุมฟอรั่มสาธารณะซึ่งมีผู้พักอาศัยในพื้นที่เจ็ดแห่งที่ได้รับผลกระทบเมื่อต้นสัปดาห์นี้ตกลงที่จะให้เจ้าหน้าที่ฆ่าเชื้อลิงเพื่อรับมือกับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่งผลเสียต่อชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 7 แห่งคือบ้านอม่วงและบ้านบางร่องทั้งสองแห่งอยู่ในตำบลป่าคลอกอำเภอถลาง เขาตะเกียบเขารังซอยท่าคิงซอยกิ่งแก้วและจุดชมวิวเกาะสีราในอำเภอเมือง ชาวบ้านหนุ่ยบ้านบางรุ่งซอยท่าจีนและซอยกิ่งแก้วยังได้ให้ความเห็นว่าลิงควรจะย้ายไปอยู่กับเกาะเล็ก ๆ ห้าเกาะที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตว่าเจ้าหน้าที่ได้พบกับอาหารและน้ำแล้ว หมู่เกาะต่างๆ ได้แก่ เกาะพะงันเกาะพงันเกาะงามเกาะแตนนาและเกาะมาลี