news

ความผิด 2 ข้อ ร้านสะดวกซื้อขายเบียร์สดตู้กด

สธ.10 ต.ค.-สธ.เอาผิดขายเบียร์สดตู้กดในร้านสะดวกซื้อ ผิด 2 ข้อ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ใช้เครื่องอัตโนมัติและป้ายโฆษณา เตรียมเอาผิดทางกฎหมาย นายบุญอยู่ ขอพรประเสริฐ โฆษกคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิด ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติว่าการจำหน่าย เบียร์สดโดยเครื่องกด ภายในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น เข้า
ข่ายการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 มาตรา 30 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีหรือลักษณะใช้เครื่องขายอัตโนมัติ และมาตรา32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่ออวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจ ให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพที่ปรากฎในโลกออนไลน์อย่างชัดเจน

นายบุญอยู่ กล่าวต่อว่า ข้อสรุปดังกล่าวจะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรม การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ดำเนินการพิจารณาเอาผิดตามกฎหมายต่อไป ก่อนเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจง ส่วนการขายเบียร์สดในร้านแฟมิลี่มาร์ท ขณะนี้ยังถือว่าไม่มีความผิด เนื่องจากหลักฐานยังไม่ชัดเจน และอยู่ระหว่างรวบรวมเพิ่มเติม ซึ่งต้องดูว่าเครื่องจำหน่ายเบียร์สดในร้านดังกล่าว เข้าข่ายตู้อัตโนมัติและมีการโฆษณายี่ห้อ หรือสัญลักษณ์ปรากฎหรือไม่

อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย หรืออนุกรรมการบัญญัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมรูปแบบการขายตามที่ภาคประชาชนได้เสนอข้อเรียกร้องเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไม่เข้าถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ .

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.